Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een woningbouwcorporatie gespecialiseerd in woningen voor 55-plussers en mensen met een beperking. Met bijna 27.000 huurwoningen en bijna 17.000 verpleeghuisplaatsen in verzorgingshuizen in 174 gemeenten zijn zij de grootste, landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Woonzorg Nederland

Samen werken aan een veilige woon- en leef omgeving

Het team adviseurs van Vriesbouw stelde in samenwerking met de brandweer en Woonzorg Nederland een gedegen plan van aanpak op. Bouw – en aannemersbedrijf Vriesbouw is gespecialiseerd in het bedenken van oplossingen voor alle brandveiligheidsvraagstukken die u als opdrachtgever heeft. Op het plan van aanpak werd nauwkeurig en tot in detail beschreven welke werkzaamheden noodzakelijk waren, rekening houdende met de algemene voorschriften uit het bouwbesluit.

Uiteindelijk is het bouwteam van Vriesbouw circa 6 maanden bezig geweest om het verzorgingstehuis Kloosterheerd in Ter Apel brandpreventief te maken.